Zarządzanie

Zarządzanie firmą zarówno małą, jak i dużą, opiera się na podejmowaniu decyzji. Kluczowym elementem są informacje, które mają bezpośredni wpływ na trafność realizowanych działań. Szybki i prosty dostęp do wiedzy o firmie, jej klientach, dostawcach pozwala na sprawne jej funkcjonowanie. Przekłada się to na wyniki, ale także na wizerunek firmy wśród partnerów biznesowych. Aby usprawnić zarządzanie firmą w Comarch OPT!MA zostały zaprojektowane moduły:

Moduł Analizy umożliwia śledzenie wszelkich procesów zachodzących w firmie, poprzez szereg analiz i raportów prezentujących dane zebrane z pozostałych wykorzystywanych modułów programu. Informacje o: wielkości sprzedaży za dany okres czasu, największych dłużnikach firmy, zobowiązaniach wobec kontrahentów, czy nawet tak szczegółowe raporty, jak np.: o najczęściej pobieranych częściach z magazynu do realizacji zleceń serwisowych – pomagają kierownictwu podejmować właściwe decyzje. Wykorzystując Internet i moduł Pulpit Menadżera wgląd do podstawowych analiz i raportów o stanie firmy jest możliwy z każdego miejsca poza firmą poprzez przeglądarkę.

Profesjonalna obsługa klientów firmy wspomagana jest przez moduł CRM, w którym z łatwością, w przejrzysty sposób można ewidencjonować wszelkie kontakty z klientem wykonane lub konieczne do wykonania.

Sprawny przepływ dokumentów w firmie zapewnia moduł Obieg Dokumentów. Umożliwia on: minimalizację ilości dokumentów w wersji papierowej, tworzenie dokumentów elektronicznych oraz „podpinania” do nich innych plików / dokumentów, archiwizację danych przez co uporządkowuje wszelką dokumentację firmową.