Handel i Usługi

Działalność firmy oparta na sprzedaży towarów lub świadczeniu usług, jest wspierana przez program Comarch OPT!MA poprzez moduły:

Moduły te obsługują wszelkie procesy występujące w firmach handlowo usługowych, dzięki funkcjonalnościom dostosowanym do potrzeb firm o tym profilu. Wprowadzone funkcje zwiększają efektywność pracy i przyspieszają wykonywanie różnorodnych czynności, czego efektem jest zmniejszenie kosztów firmy.

Moduł Faktury wykorzystywany w działalności handlowej lub usługowej, ułatwia generowanie dokumentów handlowych (faktur, paragonów), powstających w wyniku transakcji kupna/sprzedaży. Zapewnia także pełną ewidencję kontrahentów oraz umożliwia tworzenie cenników. Dla firm prowadzących magazyn przygotowana została aplikacja Comarch OPT!MA Handel, która zapewnia pełną obsługę magazynów, a także usprawnia sprzedaż, od wystawiania faktur, przez tworzenie zamówień u dostawców i rezerwację towarów dla odbiorców. Pełna automatyzacja tworzenia dokumentów handlowych i magazynowych eliminuje możliwość wystąpienia pomyłki podczas wprowadzania danych na dokument. Natomiast rozszerzona wersja Comarch OPT!MA Handel Plus pozwala także m.in. szczegółowo kontrolować stany magazynowe oraz zarządzać dostawami towarów, a także współpracuje z aplikacją obsługującą sprzedaż mobilną - Comarch Mobile.

Comarch OPT!MA została zintegrowana z narzędziem umożliwiającym prowadzenie sprzedaży w Internecie –Comarch iSklep24. Dzięki pracy na wspólnej bazie danych narzędzie pozwala w prosty sposób na stworzenie sklepu internetowego bazującego na danych towarowych, zawartych w modułach handlowych programu Comarch OPT!MA. Klienci Comarch iSklep24 otrzymują dodatkowo możliwość promocji swojego sklepu (tuz po jego stworzeniu) w serwisie iMall24 - pierwszej w Polsce internetowej galerii handlowej stworzonej przez producenta oprogramowania.

Dla sprzedaży bezpośredniej i obsługi klientów detalicznych na stanowiskach kasowych przygotowany został moduł Detal. Dzięki specjalnie zaprojektowanym funkcjom modułu oraz dostosowaniu go do indywidualnych preferencji kasjera, pracownik obsługujący stoisko ma do dyspozycji ergonomiczne narzędzie, które pozwala na łatwiejszą i szybszą obsługę klientów.

Świadczenie usług serwisowych może być wydajniejsze, dzięki wykorzystaniu aplikacji przystosowanej specjalnie dla tej branży – Comarch OPT!MA Serwis. Zapewnia ona sprawną rejestrację zleceń serwisowych oraz ewidencja wykonanych czynności oraz pobieranych części z magazynu, przeznaczonych na wykonanie napraw.

Dodatkowe rozwiązania współdziałające z programem Comarch OPT!MA, takie jak ECOD i Comarch Mobilny Sprzedawca, czynią pracę z nim jeszcze bardziej wydajną. Poprzez łatwość i szybkość, z jaką firma może przesyłać dokumenty wykorzystując elektroniczną formę wymiany danych ECOD, czy też wsparcie, jakie otrzymują pracownicy handlowi działający w terenie, firma zwiększa efektywność swoich działań w zakresie obsługi sprzedaży.